Våre tjenester

Hjulvask:
Veisalt tærer både på felg og dekk og kan redusere levetiden på dekkene. Vi rengjører hjulene dine i vår topp moderne hjulvasker som skånsomt og effektivt fjerner veisalt og bremsestøv.

Kontroll:
Vi kontrollerer og justerer luftrykket i dekkene dine. Riktig lufttrykk er viktig for maksimal sikkerhet, komfort og levetid på dekkene. Slitte dekk er livsfarlig. Minste lovlige mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm og 3 mm på vinterdekk. Vi sjekker at mønsterdybden er innenfor lovens krav og gir deg tilbakemelding hvis dekkene ikke tåler en sesong til.

Oppbevaring:
Ikke alle har mulighet til å lagre eller håndtere hjulene selv. Vi oppbevarer hjulene dine i trygge lokaler. Riktig oppbevaring forlenger levetiden på dekkene. Varme og sollys fremskynder «vulkaniseringsprosessen» som gjør dekkene harde og stive.